Interdiocesane proeven
 
 
 
Inschrijvingen voor IDP4
Inschrijvingen voor IDP6

Interdiocesane proeven

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert zowel voor het vierde als voor het zesde leerjaar de interdiocesane proeven (IDP). Initieel werd enkel ingezet op de leergebieden wiskunde en Nederlands, maar ondertussen maken ook proeven voor wereldoriƫntatie er deel van uit. Scholen kunnen kiezen of ze online deelnemen, of toch liever op papier. De leerlingen van het vierde leerjaar leggen de proeven af in mei, de zesdeklassers in juni.

Door middel van observatieopdrachten besteden we ook aandacht aan doelen die in de ‘gewone’ proeven niet getoetst kunnen worden, maar daarom niet minder belangrijk zijn. Vanaf dit schooljaar staan in deze opdrachten een aantal generieke doelen uit ‘Zin in leren! Zin in leven!’ centraal.

In totaal nemen jaarlijks zo’n 60 000 leerlingen deel aan IDP. 

Doel

Bij de ontwikkeling van de proeven hebben we drie duidelijke doelstellingen voor ogen:

  • IDP is – met zijn toegankelijke, bruikbare rapporten - een vrij gemakkelijk middel om aan een outputbeleid te werken vanuit data en kan in dat opzicht gezien worden als een opstap naar een algemener gebruik van data in het kader van interne kwaliteitsontwikkeling.
  • Daarnaast wordt in de proeven de essentie van bepaalde doelen geconcretiseerd. Leerkrachten en teams krijgen daardoor een beter zicht op hoe bepaalde doelen kunnen worden geĆ«valueerd.
  • De analyse van de antwoorden biedt leerkrachten en teams suggesties voor verbetering van de onderwijspraktijk.

Zeker met de eerste doelstelling sluiten we sterk aan bij de verwachtingen die vanuit het nieuwe Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (ROK) naar voor worden geschoven, meer specifiek bij de derde kwaliteitsverwachting: de school onderzoekt en ontwikkelt op systematische wijze haar onderwijskwaliteit. IDP ondersteunt scholen bij het werken aan deze verwachting. De resultaten die een school via de rapporten verkrijgt, zijn outputgegevens waarmee ze haar eigen werking op een betrouwbare manier kan evalueren.

Praktisch

Interesse om deel te nemen?

Nam je nog niet eerder deel aan IDP en wil je er meer over te weten komen? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers.

Ben je reeds een gebruiker van IDP? Surf dan verder naar onze website. Je vindt er heel wat bijkomende achtergrondinformatie. Ook de link naar de digitale toetsomgeving vind je daar terug.