Interdiocesane proeven

Alles over de nieuwe evaluatiebox, inclusief de gevalideerde toetsen einde basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.